Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem verstrekt.

Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem gegevens nodig heeft.
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem gegevens bewaart
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te monitoren hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem gebruik gaat maken van Google Analytics en/of Adwords-advertenties zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wineketenbroeke.nl. Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem op via info@wineketenbroeke.nl. De website www.wineketenbroeke.nl is eigendom van Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem.

 

Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem is als volgt te bereiken:

Per post: Wineke ten Broeke | Yogacentrum Doetinchem, Hackfort 10, 7006 JC Doetinchem
Per telefoon: 0314-342749
Per e-mail: info@wineketenbroeke.nl